กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5  หน้าแรก


โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

 

โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   AMSS++
   DMC2021
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
    รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    ประกาศเจตจำนง(ไทย)
    ประกาศเจตจำนง(ENG)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

 
 
Social Network

 

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร |วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      12 คน

สถิติเดือนนี้:   462 คน

สถิติปีนี้:        5609 คน

สถิติทั้งหมด: 9391 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูกตเวทีแด่คุณครูที่เคารพรักของเด็กๆ ที่น่ารักทุกคน มีการประกวดพานไหว้ครูแต่ละประเภทด้วย ซึ่งพานที่นักเรียนแต่ละชั้นทำมามีทั้งคว...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:36:08
โดย:ผู้ดูแลระบบ

คณะกรรมการดำเนินการคัดกรองนักเรียน


  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการ ๒ ท่าน คือ นางทัตทยา  ศรีอาสนา และนางธรรมา ชำนาญภูมิ การดำเน...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:27:38
โดย:ผู้ดูแลระบบ

บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ บริจาคไม้พาเลทให้แก่โรงเรียน


  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ขอขอบพระคุณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคไม้พาเลท จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อดำเนินการ  โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลทภายใต้แบรนด์ “Sumby sit by dondang”  และขอขอบพระค...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:37:07
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.ขอนแก่น เขต ๑


  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ร่วมต้อนรับ  ท่าน ศน.สุกัญญา มาชำนิ และท่าน ศน.สุขุมาล เค้าแคน ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ได้มานิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวร...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:26:12
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา


  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อสรุปยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา อีกทั้งยังแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมแสดงความยินดี...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:25:42
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์  ข้อมูล ข่าวสารและนโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-๑๙) ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนั...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:25:16
โดย:ผู้ดูแลระบบ

งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อต่อเติมอาคารเรียน


  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนหลังใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน และศิษย์เก่าทุกรุ่นของโรงเรียน ที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งมียอดเงินทำบุญทั้งหมด...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:38:29
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ลงพื้นที่รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และแจกซองผ้าป่า


  ระหว่างวันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายนราวุธ รามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา และคณะครู ลงพื้นที่บ้านดอนแดง หมู่ ๒ บ้านดอนน้อย หมู่ ๖ และบ้านดอนเจริญ หมู่ ๑๕ เพื่อรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และนำซองผ้าป่าเพื่อการศึกษาไปมอบให้ด้วย มีผู้ปกครองสนใจน...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:23:03
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยนายนราวุธ รามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้แจ้งเรื่องนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน แ...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:22:36
โดย:ผู้ดูแลระบบ

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔


  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น อนุบาล ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบวุฒิบัตร และผูกข้อมือเพื...
เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 เวลา20:22:05
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

ITA Online 2021

โดย:ผู้ดูแลระบบ

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1-O9  O1 โครงสร้างหน่วยงาน O2 ข้อมูลผู้บร...
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:53:55

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
...
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายนราวุธ รามศิริ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายนราวุธ  รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 0848173640


เมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา19:13:48
ขอแนะนำ:นายบุญมี สังกะคำ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายบุญมี  สังกะคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:35:47
ขอแนะนำ:นางทัตทยา ศรีอาสนา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางทัตทยา  ศรีอาสนา
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:38:44
ขอแนะนำ:นางธรรมา ชำนาญภูมิ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางธรรมา  ชำนาญภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:41:01
ขอแนะนำ:นางมณีรัตน์ สังกะคำ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางมณีรัตน์  สังกะคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:41:43
ขอแนะนำ:นางกรรณเรศ ชันติโก โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกรรณเรศ  ชันติโก
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:42:41
ขอแนะนำ:นางแก้วตา พันธ์วงค์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางแก้วตา  พันธ์วงค์ 
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:59:55
ขอแนะนำ:นางพิมพ์ใจ ใบบ้ง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพิมพ์ใจ  ใบบ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา15:01:33
ขอแนะนำ:นางสาวนภารัตน์ ไชยเสนา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวนภารัตน์  ไชยเสนา
ครู คศ. 1


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:46:19
ขอแนะนำ:นางสาวณัฐริกา จันทนพิมพ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณัฐริกา  จันทนพิมพ์
ครู คศ. 1


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:58:39
ขอแนะนำ:นางสาวสุภาวรรณ ขจรเดช โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุภาวรรณ ขจรเดช
ครูผู้ช่วย


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:59:32
ขอแนะนำ:นางสาวกนกพรรณ นาถมทอง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวกนกวรรณ นาถมทอง
ครูผู้ช่วย


เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา15:03:14
ขอแนะนำ:นางสาวปวีณา แสนประกอบ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวปวีณา แสนประกอบ
ครูผู้ช่วย


เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา15:26:53
ขอแนะนำ:นางสาวศิริษา ซาซุม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวศิริษา  ซาซุม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 เวลา12:47:39

อ่านข่าวทั้งหมด...